Witamy na stronie

Niepublicznego Przedszkola i Żłobka

"Dzwoneczek"

w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

 

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

Drodzy rodzice!!!

Powoli wszyscy próbujemy powrócić do „normalności”. Stopniowo wracamy do pracy.

Wychodząc naprzeciw dokonujących się zmian my również planujemy rozpoczęcie pracy przedszkola i żłobka od 25 maja.

Nadal jednak obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związanego z liczebnością grup (maksymalnie 12 dzieci), zagwarantowanie dla każdej osoby, w tym personelu minimum 4 m2, ograniczenie kontaktów pomiędzy grupami, zapewnienie względnie stałego personelu opiekującego się dziećmi, nie wpuszczanie na teren placówki osób postronnych, stosowanie środków ochrony osobistej, częstszą dezynfekcję i używanie przedmiotów- zabawek możliwych do dezynfekcji, nie przynoszenie z domu żadnych zabawek. Ograniczenia te wpłyną na zmianę organizacji pracy placówki.

  1. Ulegną zmianie godziny pracy placówki. Będziemy pracować 8 godziny dziennie, w zależności od potrzeb rodziców w godzinach: 700 – 1500 lub 730 – 1530.

  2. Dzieci będą odbierane przy wejściu, a rodzice nie będą mogli wejść na teren budynku.

  3. W pierwszej kolejności zgodnie z wytycznymi MEN do placówki będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi w domu.

  4. Wprowadzone będą większe obostrzenia związane ze stanem zdrowia dzieci, każdego dnia przy przyjęciu dziecka, będzie mierzona mu temperatura, a każde objawy chorobowe (kaszel, katar, wysypka, wymioty, biegunka, duszności) dyskwalifikują dziecka z korzystania z opieki.

  5. Głównie będą realizowane zadania opiekuńcze, a w miarę możliwości także dydaktyczno-wychowawcze.Prosimy o indywidualne przeanalizowanie sytuacji rodzinnej, szczególnie u rodzin związanych z pracą na kopalniach, oczekujących nadal na kolejne badania pod kątem COVID-19 oraz rzeczywistych potrzeb. Czekamy na Państwa informację w kwestii powrotu dzieci do czwartku 21 maja do godz. 12:00 wraz z informacją o godzinach pobytu, abyśmy mogli zorganizować pracę placówki. Prosimy również o zapoznanie się z Procedurą obowiązującą w placówce podczas pandemii COVID-19 oraz Oświadczeniu rodzica o stanie zdrowia dziecka, które w przypadku powrotu dziecka do placówki będziecie Państwo musieli podpisać.

Informujemy, że nadal do 7 czerwca będziemy prowadzić równolegle zajęcia zdalne.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WGLĄDU W ZAKŁADCE "DOKUMENTY".

OGŁOSZENIE!!!

 

 

Szanowni Państwo,

 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w naszym regionie (gwałtowny wzrost zachorowań) oraz w trosce o zdrowie                  i bezpieczeństwo dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców, podjęliśmy decyzję o nieotwieraniu naszego przedszkola i żłobka.

 

To była trudna decyzja. Podjęliśmy ją po przeanalizowaniu wszystkich argumentów, wytycznych zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej, MEN, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i po rozmowach z pracownikami powiatowej stacji sanitarnej.

 

W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem obiektu technicznie i organizacyjnie, aby zapewnić wszystkim maksymalny poziom bezpieczeństwa po powrocie do placówki.

 

Kolejne komunikaty dotyczące ewentualnego otwarcia placówki będą publikowane na stronie internetowej przedszkola i na Facebook’u.

 

Dbajcie o siebie w tym trudnym czasie, istotna jest higiena, zbilansowana dieta, odpoczynek i sen.

 

Na naszym Facebooku nadal będziemy publikować propozycje zajęć i zabaw dla dzieci.

 

 

Z pozdrowieniami

 

dyrekcja przedszkola i żłobka Dzwoneczek

 

OGŁOSZENIE!

Witam,

 

chciałabym Państwa poinformować, że decyzja o otwarciu przedszkola od 6 maja podjęta zostanie w dniu jutrzejszym. Nadal analizujemy wytyczne GIS (w załączeniu), monitorujemy sytuację epidemiologiczną w rejonie (mamy nowe źródło zakażenia w sąsiedztwie przedszkola, na kopalni Borynia oraz stały wzrost zachorowań na Śląsku), jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Epidemiologiczną., mamy również utrudnienia związane z personelem ze względu na osoby objęte kwarantanną, a także obostrzenia związane z wytycznymi GIS dotyczące godzin pracy, liczby dzieci, stałego personelu. Prosimy o cierpliwość. Będziemy w kontakcie. Najprawdopodobniej w sytuacji otwarcia placówki będziemy musieli pracować w godzinach od 7:00 do 15:30 ze względu na zapewnienie stałego składu personelu. Dzieci nie będą przebywać w swoich grupach, tylko zgodnie z wytycznymi możemy zorganizować maksymalnie grupy 12 osobowe, uwzględniając również powierzchnię przeznaczoną na jedną osobę 4m kwadratowe. Nie będzie możliwości przynoszenia z domu żadnych przedmiotów, a rodzice będą przekazywać dzieci personelowi w wiatrołapie, ponieważ na teren przedszkola nie mogą wchodzić osoby trzecie. Nie będzie możliwości organizacji zajęć ze specjalistami oraz zajęć dodatkowych. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczy. Opieka nad dziećmi jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla rodziców, którzy muszą podjąć pracę zawodową, ze szczególnym uwzględnieniom grup zawodowych: służby medyczne, służby mundurowe, handel i osoby związane ze zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o cierpliwość. Będziemy w kontakcie.

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio2qL8lJrpAhVSwqYKHe2cDPIQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fgis.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FWytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%25C5%2582%25C3%25B3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%25C4%2587mi-w-wieku-do-lat-3.pdf&usg=AOvVaw3-Mdlc-uCHeLz6lCBhtPsa

 

Galeria

zobacz naszą galerię 

Zapraszamy do naszej galerii - zobaczycie jak w naszym przedszkolu tętni życie!

Wejdź

Rekomendacje