PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OŚWIADCZENIE RODZICA
PROCEDURY COVID 19
TABELA COVID 19
Karta zgłoszenia dziecka
Zgody

Zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka i publikacje osiągnięć.

Statut żłobka
Oświadczenie rodziców

Osoby upoważnione przez rodziców do odbierania dziecka z placówki

Zgoda na dogoterapię

Zgoda na dogoterapię

Ankieta informacyjna o dziecku
Statut przedszkola