Witamy na stronie

Niepublicznego Przedszkola i Żłobka

"Dzwoneczek"

w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

 

 

Aktualności

List do Rodziców!

 

DRODZY RODZICE!

  

Sytuacja, w której znaleźliśmy się wszyscy, jest wyjątkowa i niezależna od nikogo z Nas. Jak długo potrwa, to również wielki znak zapytania. Zamknięcie przedszkola i żłobka uniemożliwia nam wszystkim normalne funkcjonowanie. Rodzice nie mają komu powierzyć opieki nad swoimi pociechami, a my pracownicy nie możemy wykonywać swojej pracy według obowiązujących do tej pory zasad. Mamy pełną świadomość, też jako rodzice, że nie każdy z Państwa może zostać w domu z dzieckiem, a obecne rozwiązanie umożliwiające wzięcie opieki na 14 dni, to też tylko rozwiązanie czasowe, które oznacza również mniejsze dochody. Co dalej, nikt nie wie. Na chwilę obecną MEN zdecydował o zamknięciu przedszkoli do 10 kwietnia, a  Ministerstwo Polityki Społecznej bezterminowo nakazało zamknięcie żłobków. My również jako pracownicy i właściciele placówek oświatowych jesteśmy bombardowani informacjami, które powodują, że” włos jeży się na głowie”. Prawnicy prześcigają się w interpretacjach, czy należy się nam wynagrodzenie za tzw. „gotowość do pracy” i w jakim wymiarze, czy należy się nam nadal dotacja z gminy, skoro nie prowadzimy zajęć. Co z opłatami, które już Państwo wnieśli, bądź które w normalnej sytuacji wnieślibyście za kolejny miesiąc. Jako pracodawcy, nadal jesteśmy zobowiązani wypłacać pracownikom pensję, dokonywać opłat związanych z budynkiem. Na wielu forach słychać głos rozpaczy szczególnie właścicieli żłobków, że rodzice gremialnie wypowiadają umowy. Oznacza to, że nawet jeżeli gminy dofinansowują dzieci w żłobku ( w naszym przypadku to 200 zł miesięcznie), to jeżeli w placówce nie ma dzieci, nie ma na nie dotacji, podobnie jest z każdymi innymi środkami pozyskanymi np. z funduszów unijnych. To oznacza, że wiele żłobków i przedszkoli przestanie istnieć.

 

Nikt z Państwa nie zadał do tej pory pytania, co z opłatami, nikt też oficjalnie nie wystąpił o rozwiązanie umowy. Dziękuję! Na pewno nie będziemy oczekiwać od Państwa całej opłaty czesnego za czas, kiedy placówka nie pracuje. Czekamy na informacje rządu, co z dotacją na przedszkole i żłobek, czy jako mikroprzedsiębiorcy możemy liczyć na konkretne ulgi, zwolnienia choćby z opłat ZUS. Każda pomoc ze strony naszego państwa pozwoli nam przetrwać nie obciążając Was - rodziców kosztami. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłat za miesiąc marzec. Oczywiście koszt posiłków zostanie całkowicie odliczony za czas nie funkcjonowania placówki, kwestie czesnego postaramy się jak najszybciej ustalić.

 

Nasz wspaniały personel nadal działa na rzecz Naszych dzieci. Wychowawcy i specjaliści od najbliższego tygodnia będą regularnie „zasypywać” Państwa materiałami, które warto wykorzystać w tym niezwykłym czasie. Korzystajcie z tego – bawcie się i czerpcie radość z bycia razem z dziećmi. Piszcie do nas i do siebie nawzajem jak spędzacie czas, jak możemy Wam pomóc. Postaramy się, aby do każdego z Państwa docierały nasze propozycje. Dlatego ogromny apel, abyście Państwo chociażby na ten czas założyli facebooka. To najszybszy i najłatwiejszy sposób przekazywania informacji. Wykorzystujemy ten czas również, aby przygotować się do pełnego wprowadzenia nowego Programu „Klucz do uczenia”, który już stopniowo wprowadzamy od listopada 2019 roku do przedszkola. Prześlemy Państwu również informację na jego temat i dlaczego chcemy go wykorzystać do pracy z Waszymi dziećmi.

 

Pozdrawiam wszystkich, jeżeli macie Państwo jakieś pytania to prosimy o kontakt na adres: sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl lub przez naszego przedszkolnego facebooka.

 

Wierzymy, że przetrwamy ten czas razem i wyjdziemy silniejsi, mądrzejsi, a na pewno bliżsi sobie nawzajem.

 

Daria Stachniak

 

Zuzanna Gruszczyńska

 

Decyzja MEN w sprawie zapobiegania rozprzestrzegania się koronawirusa.

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

 

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

 

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

 

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

 

Dyrektorze,

 

 

 

·         zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
2 tygodnie;  

 

·         12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 

·         od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 

·         poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

 

·         od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 

·         poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

 

·         możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

 

·         w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

 

·         uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

 

·         od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 

·         śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

 

 

Rodzicu,

 

 

 

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

 

Uczniu,

 

 

 

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 

·         przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 

·         odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 

·         przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

 

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

 

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

 

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 

·         dziennik elektroniczny;

 

·         strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 

·         mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

 

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

 

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 

 

·         Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 

·         Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

 

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

 

Departament Informacji i Promocji

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

Koronawirus

 

Szanowni Państwo.

 

W związku z pojawieniem się w naszym regionie przypadków zakażenia wirusem 2019-nCoV, proszę Państwa o zapoznanie się z wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny. Dzieli się on prostymi wskazówkami pozwalającymi zminimalizować ryzyko zarażenia. Zalecane czynności w większości przypadków nie odbiegają od przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej.

 

Koronawirus 2019-nCoV powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

 

Umyj ręce:

 

- po kaszlu lub kichaniu,

 

- podczas opieki nad chorym,

 

- przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłku,

 

- przed jedzeniem,

 

- po skorzystaniu z toalety,

 

- kiedy ręce są widocznie zabrudzone,

 

- po pracy ze zwierzętami lub odpadami zwierzęcymi.

 

Często przecieraj ręce chusteczkami do dezynfekcji na bazie alkoholu lub myj ręce wodą i mydłem.

 

Stosuj zasady bezpieczeństwa żywności:

 

- dokładnie gotuj mięso i jajka,

 

- używaj oddzielnych desek oraz noży do krojenia surowego mięsa,

 

- umyj ręce między kontaktem z surowym i gotowanym pożywieniem,

 

- nie spożywaj mięsa pochodzącego z niewiadomego źródła.

 

Ugotowane i prawidłowo przyrządzone produkty mięsne można bezpiecznie spożywać, nawet jeśli pochodzą z obszarów, na których występują ogniska zachorowań.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem:

 

- podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę natychmiast wyrzuć do kosza i umyj ręce lub zastosuj płyn dezynfekujący,

 

- unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel,

 

- unikaj spluwania w miejscach publicznych.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem zwróć się o pomoc do lekarza. Przekaż mu informacje o miejscach i czasie swoich ostatnich podróży. Noś maseczkę.

 

Podróżuj bezpiecznie:

 

- unikaj podróży, jeśli masz gorączkę i kaszel,

 

- unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszel,

 

- często myj ręce wodą z mydłem raz stosuj płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu,

 

- unikaj dotykania oczu, nosa i ust,

 

- podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,

 

- jeśli zdecydujesz się nosić maseczkę, upewnij się, że zakrywa ona usta i nos. Unikaj dotykania założonej maski. Niezwłocznie wyrzuć po każdym użyciu maseczkę jednorazowego użytku oraz umyj ręce po zdjęciu maseczki,

 

- unikaj jedzenia niedogotowanego pożywienia,

 

- unikaj kontaktu z chorymi zwierzętami.

 

 

 

Jeśli zachorujesz podczas podróży, poinformuj o tym obsługę i zgłoś się natychmiast po pomoc lekarską.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym aktualne dane, zalecenia i informacje dotyczące koronawirusa z Wuhan.

 

Krzysztof Kucia Sekretarz Miasta

 

Galeria

zobacz naszą galerię 

Zapraszamy do naszej galerii - zobaczycie jak w naszym przedszkolu tętni życie!

Wejdź

Rekomendacje