"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - to cytat Janusza Korczaka - lekarza, pisarza, publicysty, pedagoga, prekursora ponadczasowej idei wychowania dzieci - wychowania świadomych i dobrych ludzi. I mimo iż Janusz Korczak nie żyje tyle lat, to jego idea jest ciągle aktualna, prawdziwa, żywa...

WIZJA

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie  z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać, kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

MISJA

 

 Zapewniamy wszestronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.

Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

Kształtujemy umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy.

Wyrónujemy szanse edukacyjne dzieci.

Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

 

 

Przedszkole Dzwoneczek II jest zlokalizowane w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy Szeroka, przy kopalni KWK Borynia. W wolnostojącym, dużym, parterowym budynku mieszczą  się 3 sale zabawowe, 2 gabinety do zajęc indywidualnych, sala do terapii SI i rehabilitacji, zaplecze pionu żywieniowego, szatnia oraz pomieszczenia biurowe. Wokół budynku znajduje się bogaty w zieleń ogród przedszkolny. 

Nasza placówka propaguje ideę integracji.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.

Pracujemy cały rok szkolny poza 24 i 31 grudnia oraz przerwą wakacyjną (dwa ostatnie, pełne tygodnie lipca) od poniedziałku do piątku

w godzinach od 5:30 do 16:30.

Zatrudniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, katechetkę, pomoce pedagogiczne (wykwalifikowane opiekunki dziecięce), nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela rytmiki, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, terapeutów SI, pedagogów specjalnych: oligofrenopedagogów, surdopedagoga, tyflopedagoga oraz pacowników obsługi i administracji.

W naszym przedszkolu i żłobku proponujemy dzieciom wiele ciekawych zajęć. Każdego dnia realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Oferujemy zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, dogoterapię, gimnastykę korekcyjną, religię katolicką (dla chętnych) i kólka zainteresowań. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki, warsztaty, zajęcia z etnologii, wycieczki, konkursy. Każdego roku odwiedza nas św. Mikołaj, całymi rodzinami spotykamy się na Jasełkach i Festynie Rodzinnym, a babcie i dziadków gościmy na corocznym spotkaniu z okazji ich święta. Bierzemy czynny udział w życiu społeczności lokalnej, propagując tradycje śląskie.