WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Komplet pościeli (kołderka lub kocyk, poduszka)

Piżamka, jeśli dziecko lubi

Kapcie trzymające piętę, na rzepy

Wygodne ubrania na zmianę (spodenki, koszulki, majteczki, skarpetki) - w podpisanym worku

Chusteczki higieniczne w pudełku

Chusteczki nawilżane

Szczoteczka i pasta do zębów (kubeczki mamay)

Pampersy, jeśli dziecko używa

PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY

PRZEDSZKOLE DZWONECZEK!

PRZEDSZKOLE DZWONECZEK!

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

Przyjmujemy dzieci od 1 do 6 roku życia oraz dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego!

Nasze przedszkole gwarantuje:

- profesjonalną opiekę oraz rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

- ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

- czas pracy przedszkola uwzględniający potrzeby rodziców (6:00 - 16:30);

- ciekawe zajęcia dodatkowe;

- pomoc pedagogiczno - psychologiczną.

W NASZYM PRZEDSZKOLU ZATRUDNIAMY SZTAB SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: OLIGOFRENOPEDAGOGÓW, SURDOPEDAGOGÓW, TYFLOPEDAGOGÓW, SPECJALISTÓW DO PRACY Z DZIEĆMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU, TERAPEUTÓW SI, NEUROLOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW I REHABILITANTA.

 

Dzwoneczek II

Dzwoneczek II

1 sierpnia ruszyło nasze drugie przedszkole!!!
DZWONECZEK II !!!
Nasza druga placówka mieści się w Jastrzębiu - Zdroju na ulicy Odpolany 5, w sąsiedztwie KWK Borynia!
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Prowadzimy oddziały integracyjne i specjalne.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z zakresu wychowania przedszkolenego, jak i specjalistów z zakresu pedagogoki specjalnej: oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, terapeutów SI, rehabilitanta, psychologa, neurologopedę.
W naszym przedszkolu realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Proponujemy dzieciom wiele ciekawych zajęć: język angielski, rytmikę, dogoterapię, religię katolicką dla chętnych, gimnastykę korekcyjną. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki, różnorodne warsztaty, wycieczki, konkursy, czy kółka zainteresowań.
Zajęcia odbywają się w małych grupach, które opieką obejmuje wykwalifikowana kadra z zakresu wychowania przedszkolnego jak i pomoc nauczyciela.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego!!! Jesteśmy przygotowane do pomocy dzieciom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności!!!
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO: 574 340 030

 

REKRUTACJA!!!

REKRUTACJA!!!

 

Trwa rekrutacja do naszego nowego przedszkola Dzwoneczek II. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

Zapewniamy opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 roku życia, również tym posiadającym Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego!

Każdego dnia realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Proponujemy wiele ciekawych zajęć, między innymi dogoterapię, rytmikę, wycieczki, tematyczne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki czy kółka zainteresowań.

PRZEDSZKOLE CZYNNE JUŻ OD 5:30!!!

ZAPRASZAMY!!!

 

Projekt pt. „Twórczy i bezpieczny rozwój dziecka w przedszkolu Dzwoneczek

Projekt pt. „Twórczy i bezpieczny rozwój dziecka w przedszkolu Dzwoneczek"

 

W związku z realizacją projektu pt. „Twórczy i bezpieczny rozwój dziecka w przedszkolu Dzwoneczek" Nr: RPSL.11.01.03-24-0297/19 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 04.05.2020r. ADEZ S.C. DARIA STACHNIAK, ZUZANNA GRUSZCZYŃSKA rozpoczynają procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu wpływa zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia wspierające/specjalne w placówce, które będą wpływać na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów. Celem projektu jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji. Projekt będzie realizowany w okresie 01.11.2019 – 31.07.2021r. w woj. śląskim na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, w tym bieżąca opieka nad dziećmi realizowana w okresie w okresie 01.08.2020 – 31.07.2021r.

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie tj. dzieci w wieku przedszkolnym (Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe do przedszkola będą przyjmowane dzieci od ukończenia 2,5 lat do końca sierpnia danego roku szkolnego, w którym kończą lat 7 i podejmują naukę szkolną oraz dzieci do ukończenia 9 roku życia na podstawie odroczenia od obowiązku szkolnego.) z terenu Jastrzębia-Zdroju. W projekcie zostanie utworzone 46 miejsc opieki, w tym do 20 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością. W projekcie przewiduje się doposażenie pomieszczeń przedszkola, objęcie dzieci bieżącą opieką w placówce oraz realizacja zajęć dodatkowych o charakterze wspierającym/specjalnym

Wartością dodaną wynikającą z realizacji projektu będzie umożliwienie udziału w aktywności zawodowej rodzicom dzieci dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie w nowych miejsc w placówce

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Projektu (do pobrania)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1.    Deklaracji uczestnictwa w projekcie (do pobrania)

2.    Oświadczenie uczestnika projektu (do pobrania)

3.    Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (do pobrania)

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

1. Umowa uczestnictwa (do pobrania)

 

Dokumentację dotyczącą rekrutacji prosimy składać w formie mailowej: sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl i/lub papierowej do skrzynki pocztowej na adres:

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Dzwoneczek w Jastrzębiu-Zdroju ul. Powstańców Śl. 109.

 

Wartość dofinansowania projektu: 736 283,38 PLN

Wartość projektu ogółem: 866 215,75 PLN

Rekrutacja Dzwoneczek II

Rekrutacja Dzwoneczek II

SZANOWNI RODZICE!

Pomimo trudnego czasu dla nas wszystkich informujemy, że przez cały miesiąc kwiecień prowadzimy nabór na nowy rok szkolny do Przedszkola i Żłobka Dzwoneczek przy ul. Powstańców Śl. (wejście również od ul. Fredry) oraz do Przedszkola Dzwoneczek II przy ul. Odpolany. Karty zgłoszenia można pobrać na naszej stronie internetowej www.przedszkoledzwoneczek.pl, można również wysłać zwykłego maila z danymi dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, informację o posiadanym ewentualnie orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź informację, że jesteście Państwo w trakcie jego pozyskania), datą z którą chcecie Państwo, aby dziecko rozpoczęło uczęszczanie do placówki oraz dane kontaktowe rodziców adres do przesłania informacji o wynikach rekrutacji. Prosimy również zaznaczyć, o którą placówkę chodzi.

Bardzo chcielibyśmy Państwa gościć w naszych placówkach, dlatego przekażemy niezwłocznie informację kiedy można nas odwiedzić.

Polecamy naszego facbooka przedszkolnego, może znajdziecie Państwo inspirację na najbliższy czas, który spędzacie ze swoimi pociechami w domu.

Czekamy na Państwa zgłoszenia i do zobaczenia.

Dyrekcja i pracownicy Dzwoneczka i Dzwoneczka II.