mgr DARIA STACHNIAK - dyrektor

mgr AGNIESZKA DROŻNIAK - zastępca dyrektora

mgr JOLANTA JABŁOŃSKA - neurologopeda

mgr ZUZANNA GRUSZCZYŃSKA - pedagog specjalny

mgr AGNIESZKA SAWICKA - pedagog specjalny

mgr ANNA WIDZ - MALKOWSKA - pedagog specjalny

mgr ALEKSANDRA POTYSZ - psycholog

mgr LILIANNA SZTABLA - neurologopeda

mgr JOLANTA JABŁOŃSKA - rytmika

mgr EWA POKUSA - WITOSZEK - nauczyciel języka angielskiego

mgr EMILIA ADAMEK - katechetka

mgr MAGDALENA PIECHOCZEK - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr AGNIESZKA PLEBANEK - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr ANNA STACHOWICZ - nauczyciel wychowania przedszkolengo

SYLWIA WRÓBEL - pomoc nauczyciela

DOROTA MROWIEC - pomoc nauczyciela

JUSTYNA HAWEŁKA - pomoc nauczyciela

 

KWALIFIKACJE

Daria Stachniak

nauczyciel mianowany

 1. Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej, Wyższa szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2000r.
 2. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2005r.
 3. Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie w oświacie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 2008r.
 4. Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM w Gnieźnie, 2008r.

KURSY, SZKOLENIA:

 • Kurs "Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych", 2007r.
 • I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2019r.", 2009r.
 • Szkolenie "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania - autorstwa dr Ireny Majchrzak", 2012r.
 • Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym", "Jak rozpoznawać, zapobiegać i przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci", 2012r.
 • Szkolenie warsztatowe "7 pieśni tradycyjnych w 17 zabawach", 2013r.
 • Szkolenie "Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014", 2013r.
 • Seminarium "Zasady dotowania prywatnych szkół i przedszkoli z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - obliczanie wysokości dotacji oświatowych. Zasady wykorzystania, rozliczania i kontrola wykorzystania dotacji", 2012r.
 • Szkolenie "Obowiązki pracownika oświaty w ramach procedury NIEBIESKIEJ KARTY", 2014r.
 • Szkolenie "System Informacji Oświatowej - wprowadzanie i weryfikacja danych po 1 września 2014 oraz sprawozdawczość w okresie przejściowym", 2014r.
 • Kurs "Nauczanie przedmiotu matematyka w okresie przedszkolnym", 2015r.
 • Szkolenie "Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela", 2016r.
 • Warsztaty "Florystyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", 2016r.
 • Warsztaty doskonalące "Skuteczna komunikacja z rodzicami", 2017r.
 • Kurs "Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?", 2017r.
 • Szkolenie "Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego", 2018r.
 • Szkolenie "Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy w pracy z dzieckiem przedszkolnym", 2018r.
 • IX Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych "Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019", 2018r.
 • Szkolenie "Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych", 2018r.
 • Szkolenie Spotkanie z bajką wg programu KLUCZ DO UCZENIA SIĘ", 2019r.
 • Szkolenie System Informacji Oświatowej. Jak wprowadzać dane dosystemu", 2019r.

 

Agnieszka Drożniak

nauczyciel dyplomowany

 1. Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogika, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 1999r.
 2. Studia podyplomowe w zakresie "Rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej", Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2005r.
 3. Kurs kwalifikacyjny "Pedagogika lecznicza", Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 2007r.
 4. Kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie w oświacie" Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WON w Katowicach, 2008r.
 5. Studia podyplomowe w zakresie "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne", 2008r.

KURSY, SZKOLENIA:

 • Kurs "Metoda Komunikacji Symboliczej Bliss", 1999r.
 • Szkolenie "Kinezjologia Edukacyjna - Brain Gym" metody dr Paula Dennisona" cz. I i II, 1999r.
 • Kurs "Programy M. Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju" cz. I i II, 2000r.
 • Warsztaty metodyczne "Metody integracyjne w pracy z grupą - wprowadzenie do pedagogiki zabawy", 2002r.
 • Kurs "Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych", 2007r.
 • Szkolenie "Radzenie sobie z trudnym rodzicem w pracy nauczyciela", 2007.
 • I Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli "Nadzór dyrektora przedszkola po 1 września 2009r.", 2009r.
 • Szkolenie "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania - autorstwa dr Ireny Majchrzak", 2012r.
 • Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym", "Jak rozpoznawać, zapobiegać i przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci", 2012r.
 • Szkolenie warsztatowe "7 pieśni tradycyjnych w 17 zabawach", 2013r.
 • Szkolenie "Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2013/2014", 2013r.
 • Warsztaty metodyczne "Tańce i zabawy na cztery pory roku, część I", 2014r.
 • Warsztaty metodyczne "Masy plastyczne na cztery pory roku", 2014r.
 • Szkolenie "Obowiązki pracownika oświaty w ramach procedury NIEBIESKIEJ KARTY", 2014r.
 • Szkolenie "System Informacji Oświatowej - wprowadzanie i weryfikacja danych po 1 września 2014 oraz sprawozdawczość w okresie przejściowym", 2014r.
 • Warsztaty doskonalące "Skuteczna komunikacja z rodzicami", 2017r.
 • Szkolenie "Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy w pracy z dzieckiem przedszkolnym", 2018r.
 • IX Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych "Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki, wychowania i opieki w placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019", 2018r.
 • Szkolenie Spotkanie z bajką wg programu KLUCZ DO UCZENIA SIĘ", 2019r.
 • Szkolenie System Informacji Oświatowej. Jak wprowadzać dane do systemu", 2019r.

 

Jolanta Jabłońska

nauczyciel kontraktowy

 1. Studia magisterskie na kierunku Wychowanie muzyczne w zakresie specjalność nauczycielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2004r.
 2. Studia podyplomowe w zakresie Logopedia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2006r.
 3. Studia podyplomowe w zakresie Emisji głosu, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 2012r.
 4. Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii, Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, 2014r.

KURSY I SZKOLENIA:

 • Warsztaty szkoleniowe "Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po laryngektomii częściowej lub całkowitej z wykorzystaniem najnowszych aparatów i środków technicznych", 2009r.
 • Uczestnik II Międzynarodowej Sesji Wokalistyki Zespołowej, 2013r.
 • Szkolenie "Makaton", 2015r.
 • Szkolenie i uzyskanie prawa do wykorzystania testu "Karta Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD: do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, 2018r.

 

Zuzanna Gruszczyńska

nauczyciel kontraktowy

 1. Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej - tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki, Uniwesytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005r.
 2. Kurs kwalifikacyjny Pedagogika lecznicza, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 2007r.
 3. Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowana Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM w Gnieźnie, 2008r.
 4. Kurs kwalifikacyjny Zarządzanie w oświacie, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM

KURSY I SZKOLENIA:

 • Warsztaty "Cztery pory roku" - pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo", 2005r.
 • Warsztaty "Malarstwo emocjonalne", 2006r.
 • Kurs "Jak konstruować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych", 2007r.
 • Szkolenie "Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym", 2007r.
 • Szkolenie "Nauka czytania wg metody prof. J Cieszyńskiej" moduł I, 2007r.
 • Szkolenie "Trudne zachowania, jak sobie z nimi radzić", 2007r.
 • Kurs "Przyjaciele Zippiego - zdrowie emocjonalne dzieci", 2008r.
 • Spotkanie klubowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego "O dojrzałości szkolnej", 2009r.
 • Szkolenie "Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania - autorstwa dr Ireny Majchrzak", 2012r.
 • Warsztaty "Techniki i strategie dramowe", 2012r.
 • Szkolenie "Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym", "Jak rozpoznawać, zapobiegać i przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci", 2012r.
 • Warsztaty szkoleniowe "Zdrowie przedszkolaków. Dziecko z zaburzeniami w wieku przedszkolnym: autyzm, Zespół Aspergera, mutyzm, alalia, afazja dziecięca, ADHD", 2012r.
 • Szkolenie warsztatowe "7 pieśni tradycyjnych w 17 zabawach", 2013r.
 • Szkolenie "Obowiązki pracownika oświaty w ramach procedury NIEBIESKIEJ KARTY", 2014r.
 • Szkolenie "Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela", 2016r.
 • Warsztaty "Florystyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", 2016r.
 • Warsztaty doskonalące "Klamerkowe love" - pakiet pomysłów na wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu, 2016r.
 • Warsztaty doskonalące "Skuteczna komunikacja z rodzicami", 2017r.
 • Kurs "Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?", 2017r.
 • Szkolenie "Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy w pracy z dzieckiem przedszkolnym", 2018r.

 

Agnieszka Sawicka

nauczyciel dyplomowany

 1. Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie Ogólnopedagogicznym, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2007r.
 2. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika, Gnieźnieńska Wyższa szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM w Gnieźnie, 2009r.
 3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, 2012r.
 4. Studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogika, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu, 2015r.

KURSY I SZKOLENIA:

 1. Szkolenie wolontariuszy Royal Rangers Polska, 2009r.
 2. Warsztaty metodyczne "Stymulacja rozwoju dziecka poprzez ruch", Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", Bielsko-Biała, 2009r.
 3. Kurs specjalny "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej", Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", Bielsko-Biała, 2009r.
 4. Szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, I stopień", Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 2011,
 5. Szkolenie "Świat zmysłów - twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową", Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 2011,
 6. Szkolenie "Decoupage-nożyczkami malowane", Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, 2011,
 7. Szkolenie "Przerwać wzorzec - skuteczna interwencja w przypadku agresji słownej", Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, 2011,
 8. Szkolenie "Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, 2011,
 9. Szkolenie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Podstawy psychologii rozwojowej dziecka", Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, 2011,
 10. Szkolenie Masaż gorącymi kamieniami w pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną", ReActive Centrum Kształcenia Masażystów, 2011r.
 11. Kurs akredytowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty "Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa", Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 2012r.
 12. Szkolenie podstawowe "Makaton", Bielsko-Biała, 2012r.
 13. Szkolenie "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju", REMEDIAR szkolenia warsztaty konsultacje we Wrocław, 2013r.
 14. Kurs specjalny "Metoda integracji sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka na początkowych etapach edukacji", Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, 2014r.
 15. Szkolenie "Diagnoza możliwości komunikacyjnych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością", SIMBA Edukacja i Terapia Kraków, 2014r.
 16. Szkolenie "Czego uczyć ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością? - diagnoza możliwości poznawczych", SIMBA Edukacja i Terapia Kraków, 2014r.
 17. Warsztaty szkoleniowe "Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy - część I", Edulogmed, 2014r.
 18. Kurs "Terapia Taktylna, wg metody dr Swietłany Masgutowej", Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, Sosnowiec 2015r.
 19. Szkolenie zaawansowane "Makaton", Jastrzębie-Zdrój, 2016r.
 20. Kurs "Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - część 2", Katowice 2016r.
 21. Warsztaty metodyczne "Od wiosny do zimy razem się bawimy", Centrum szkoleniowe KLANZA, Tychy 2016r.
 22. Warsztaty metodyczne: "Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka", Centrum szkoleniowe KLANZA, Tychy 2016r.
 23. Szkolenie "Dziecko z zespołem FAS. Trudności oraz perspektywy wychowawcze i edukacyjne", Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2017r.
 24. Kurs podstawowy "Stymulacji Bazalnej", 2019r.
 25. Warsztaty "Praca z dzieckiem słabowidzącym - terapia funkcji wzrokowych", SP nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, 2019r.
 26. Kurs pogłębiający "Stymulacji Bazalnej" i nabyła uprawnienia do stosowania konceptu w praktyce, Poznań, sierpień 2019r.

 

Emilia Adamek

nauczyciel kontraktowy

 1. Studia magisterskie na kierunku teologia w specjalności katechetyczno-pastoralna, Uniwesytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2012r.