REKRUTACJA
PROCEDURY COVID
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
REGULAMIN PROJEKTU
KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Statut przedszkola
Zgody

Zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka i publikacje osiągnięć.

Ankieta informacyjna o dziecku
Oświadczenie rodziców

Osoby upoważnione przez rodziców do odbierania dziecka z placówki

Zgoda na dogoterapię

Zgoda na dogoterapię