Witamy na stronie

Niepublicznego Przedszkola 

"Dzwoneczek"

w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

 

 

 

Aktualności

Dzwoneczek II

1 sierpnia ruszyło nasze drugie przedszkole!!!
DZWONECZEK II !!!
Nasza druga placówka mieści się w Jastrzębiu - Zdroju na ulicy Odpolany 5, w sąsiedztwie KWK Borynia!
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Prowadzimy oddziały integracyjne i specjalne.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z zakresu wychowania przedszkolenego, jak i specjalistów z zakresu pedagogoki specjalnej: oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, terapeutów SI, rehabilitanta, psychologa, neurologopedę.
W naszym przedszkolu realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Proponujemy dzieciom wiele ciekawych zajęć: język angielski, rytmikę, dogoterapię, religię katolicką dla chętnych, gimnastykę korekcyjną. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki, różnorodne warsztaty, wycieczki, konkursy, czy kółka zainteresowań.
Zajęcia odbywają się w małych grupach, które opieką obejmuje wykwalifikowana kadra z zakresu wychowania przedszkolnego jak i pomoc nauczyciela.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego!!! Jesteśmy przygotowane do pomocy dzieciom z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności!!!
ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO: 574 340 030

 

REKRUTACJA!!!

 

Trwa rekrutacja do naszego nowego przedszkola Dzwoneczek II. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

Zapewniamy opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 roku życia, również tym posiadającym Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego!

Każdego dnia realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Proponujemy wiele ciekawych zajęć, między innymi dogoterapię, rytmikę, wycieczki, tematyczne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrzyki czy kółka zainteresowań.

PRZEDSZKOLE CZYNNE JUŻ OD 5:30!!!

ZAPRASZAMY!!!

 

Projekt pt. „Twórczy i bezpieczny rozwój dziecka w przedszkolu Dzwoneczek"

 

W związku z realizacją projektu pt. „Twórczy i bezpieczny rozwój dziecka w przedszkolu Dzwoneczek" Nr: RPSL.11.01.03-24-0297/19 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 04.05.2020r. ADEZ S.C. DARIA STACHNIAK, ZUZANNA GRUSZCZYŃSKA rozpoczynają procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu wpływa zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia wspierające/specjalne w placówce, które będą wpływać na niwelowanie zdiagnozowanych deficytów. Celem projektu jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji. Projekt będzie realizowany w okresie 01.11.2019 – 31.07.2021r. w woj. śląskim na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, w tym bieżąca opieka nad dziećmi realizowana w okresie w okresie 01.08.2020 – 31.07.2021r.

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie tj. dzieci w wieku przedszkolnym (Zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe do przedszkola będą przyjmowane dzieci od ukończenia 2,5 lat do końca sierpnia danego roku szkolnego, w którym kończą lat 7 i podejmują naukę szkolną oraz dzieci do ukończenia 9 roku życia na podstawie odroczenia od obowiązku szkolnego.) z terenu Jastrzębia-Zdroju. W projekcie zostanie utworzone 46 miejsc opieki, w tym do 20 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością. W projekcie przewiduje się doposażenie pomieszczeń przedszkola, objęcie dzieci bieżącą opieką w placówce oraz realizacja zajęć dodatkowych o charakterze wspierającym/specjalnym

Wartością dodaną wynikającą z realizacji projektu będzie umożliwienie udziału w aktywności zawodowej rodzicom dzieci dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie w nowych miejsc w placówce

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Projektu (do pobrania)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

1.    Deklaracji uczestnictwa w projekcie (do pobrania)

2.    Oświadczenie uczestnika projektu (do pobrania)

3.    Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (do pobrania)

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

1. Umowa uczestnictwa (do pobrania)

 

Dokumentację dotyczącą rekrutacji prosimy składać w formie mailowej: sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl i/lub papierowej do skrzynki pocztowej na adres:

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Dzwoneczek w Jastrzębiu-Zdroju ul. Powstańców Śl. 109.

 

Wartość dofinansowania projektu: 736 283,38 PLN

Wartość projektu ogółem: 866 215,75 PLN

Galeria

zobacz naszą galerię 

Zapraszamy do naszej galerii - zobaczycie jak w naszym przedszkolu tętni życie!

Wejdź

Rekomendacje