Karta zgłoszenia dziecka
Zgody

Zgoda na dogoterapię

Zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka

Ankieta informacyjna o dziecku
Oświadczenie rodziców

Osoby upoważnione przez rodziców do odbierania dziecka z placówki

Statut przedszkola
Statut żłobka