Zapytanie ofertowe 1
Karta zgłoszenia
Załącznik do zapytania ofertowego 1
Zapytanie ofertowe 2
Załącznik do zapytania ofertowego 2
Zapytanie ofertowe 3
Załącznik do zapytania ofertowego 3
REKRUTACJA
PROCEDURY COVID
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
REGULAMIN PROJEKTU
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Statut przedszkola
Zgody

Zgoda na umieszczanie wizerunku dziecka i publikacje osiągnięć.

Ankieta informacyjna o dziecku
Oświadczenie rodziców

Osoby upoważnione przez rodziców do odbierania dziecka z placówki

Zgoda na dogoterapię

Zgoda na dogoterapię